Integritetspolicy

SENAST UPPDATERAT: 17 maj, 2022

Bogard respekterar och värdesätter din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in dina personuppgifter (definierat nedan) på Bogards webbplatser som publicerar eller länkar direkt till denna integritetspolicy (tillsammans "webbplatsen") och offline, hur vi använder, avslöjar och skyddar sådana uppgifter samt vilka valmöjligheter du har när det gäller vår användning av sådana uppgifter. Läs denna integritetspolicy noga. Bogard kan från tid till annan uppdatera denna integritetspolicy. Alla ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när vi lägger upp eller länkar till den reviderade integritetspolicyn på webbplatsen. Alla betydande förändringar i det sätt på vilket vi samlar in eller använder personuppgifter kommer att framhävas på hemsidan för webbplatsen i förväg. Läs "Senast uppdaterat” högst upp på den här sidan för att se när denna integritetspolicy senast reviderades.

I denna integritetspolicy gäller följande, “Bogard”, "vi", "oss", och "vår" innebär Bogard AB, corp. reg. nr.: 559018–5376, Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sverige.

Under vissa omständigheter kan du ha möjlighet att vägra att ge oss personuppgifter för att besöka webbplatsen. Om du väljer att undanhålla begärd information kan det dock hända att du inte kan besöka alla delar eller använda alla funktioner på webbplatsen.

Denna integritetspolicy ska även gälla för Bogards mobilapplikationer och andra former av Bogards onlineaktiviteter som hänvisar till denna integritetspolicy. I sådana fall ska termen "webbplats" inkludera den tillämpliga mobilapplikationen eller annan onlineaktivitet från Bogard närhelst den termen används här.

Typer av data som samlas in

Vi samlar in personuppgifter och andra data (enligt nedanstående beskrivning).

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig, t.ex. namn, e-postadress, adress eller telefonnummer ("personuppgifter"). Vi kan behöva samla in och behandla personuppgifter för att kunna tillhandahålla begärd information, produkter eller tjänster till dig (inklusive webbplatsen) eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 • Bogard begär personuppgifter från dig om webbplatsen kräver registrering. Under registreringsprocessen måste du ange personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress till företaget, företagsadress eller land/jurisdiktion, telefonnummer till företaget och företagstillhörighet, och godkänna det användaravtal som presenteras vid registreringstillfället.
 • Bogard kan hämta personuppgifter från plattformar för sociala medier. Om du till exempel väljer att använda dina inloggningsuppgifter från sociala medier för att logga in på ditt konto på webbplatsen kommer vissa personuppgifter från ditt konto på sociala medier att delas med oss, vilket kan inkludera personuppgifter som är en del av din profil på sociala medier.
 • Bogard kan samla in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller, bland annat genom e-post, onlineformulär, beställnings- och registreringsformulär, undersökningar, deltagande i kampanjer, chattar online, telefonsamtal och på andra sätt.
 • Bogard kan begära personuppgifter från våra kunder för att följa tillämpliga lagar mot penningtvätt och andra tillämpliga lagar.
 • Vi kan använda tredje parts betaltjänster (var och en "betaltjänst") för att samla in betalningar som görs via webbplatsen. Om du vill göra en betalning via webbplatsen kan du bli hänvisad till en webbsida som drivs av en betaltjänst (eller en betaltjänsts tjänsteleverantörer) och inte av Bogard. Personuppgifter som du lämnar via en sida för en betaltjänst samlas in av betaltjänsten och inte av Bogard, och omfattas av betaltjänstens integritetspolicy och inte av denna integritetspolicy. Bogard har ingen kontroll över, och är inte ansvarig för, en betaltjänsts användning av information som samlas in via en betaltjänstsida.
 • Bogard samlar in information på olika andra sätt, bland annat genom sökningar på nätet, deltagande i konferenser och evenemang, enskilda introduktioner, från arbetsgivare som anmäler sina anställda till våra tjänster eller tillhandahåller tjänster till oss och från utvalda tredjeparts affärspartner. Från tid till annan kan vi också förvärva vissa listor från tredje part som innehåller namn och kontaktuppgifter till personer som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster.

Användning av insamlade personuppgifter

Vi använder personuppgifter på ett öppet sätt och i enlighet med tillämplig lag för legitima affärssyften, inklusive följande:

 • Uppfyllande av förfrågningar. Bogard kan använda personuppgifter om dig för att leverera produkter och tjänster till dig och för att ge dig information om produkter och tjänster som du har beställt. Vi utför dessa aktiviteter för att hantera vårt avtalsförhållande med dig och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.
 • Marknadskommunikation. Från tid till annan, i enlighet med gällande lagar, kan vi använda personuppgifter om dig för att informera dig om produkter, program, tjänster och kampanjer som vi tror kan vara av intresse för dig. Om din arbetsgivare är kund hos Bogard kan vi också informera dig om sådana produkter, program, tjänster och kampanjer med hjälp av personuppgifter om dig som din arbetsgivare lämnat till Bogard. Vi kan också använda personuppgifter om mediekontakter för att distribuera pressmeddelanden eller dela med oss av annan nyhetsvärderande utveckling i samband med våra affärsaktiviteter. Om du föredrar att vi inte skickar elektroniska marknadsföringsmeddelanden till dig, se avsnittet "Dina val" nedan.
 • Kampanjer. Vi kan komma att anordna utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer (kollektivt kallade "kampanjer"). Om du väljer att delta i Bogards kampanjer kan vi komma att kräva vissa personuppgifter när du deltar och, i förekommande fall, vinner en kampanj. Du bör noggrant läsa igenom reglerna för varje kampanj som du deltar i, eftersom de kan innehålla ytterligare viktig information om vår användning av dina personuppgifter. I den mån villkoren i sådana regler om behandlingen av dina personuppgifter strider mot denna integritetspolicy ska villkoren i dessa regler styra. Vi kommer att använda denna information för att genomföra kampanjerna.
 • Andra affärssyften. Vi kan också komma att använda personuppgifter om dig för andra affärsändamål, såsom dataanalys (till exempel för att effektivisera våra tjänster), redaktionella ändamål och återkoppling, kundsupport, anpassning och förbättring av webbplatsens innehåll och layout, genomförande av affärstransaktioner (till exempel för att bekräfta att det begärda innehållet har mottagits av kunderna), utveckling och leverans av marknadsförings- och kampanjplaner och material, statistisk analys av användarnas beteende (till exempel för att förstå vilka delar av webbplatsen som är av störst intresse för användarna), produktutveckling, mottagande av tjänster från dig eller din arbetsgivare, genomförande av undersökningar och marknadsundersökningar samt administration av individuella konton.
 • Administrativ kommunikation. Bogard förbehåller sig rätten att använda personuppgifter för att skicka dig viktig information om webbplatsen, produkter, tjänster, din kontostatus, användaravtalet, denna integritetspolicy eller andra policyer, avtal eller transaktioner som är relevanta för din användning av webbplatsen, produkter och/eller tjänster. Eftersom denna information kan vara viktig för din användning av webbplatsen, produkterna och/eller tjänsterna kan du inte välja att inte ta emot sådan kommunikation. Vi kommer att utföra denna aktivitet för att hantera vårt avtalsförhållande med dig och/eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Överensstämmelse med lagar och förordningar. Vi kan använda personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla tillämpliga juridiska och regulatoriska krav, t.ex. insamling av försäljningsskatt, revisioner osv.
 • Produkter. För information om vår behandling av personuppgifter i samband med våra produkter, vänligen se vårt separata  integritetspolicymeddelande.
 • Bogard använder personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål som anges i denna integritetspolicy och alla andra tillämpliga integritetsmeddelanden online eller offline och i enlighet med tillämplig lagstiftning. När det krävs enligt tillämplig lag kommer vi endast att använda personuppgifter med ditt samtycke.

Insamling och användning av övriga uppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer kan också samla in och använda följande typer av uppgifter, som i denna integritetspolicy kallas "övriga uppgifter":

 • Dataövervakning. Bogard och dess tjänsteleverantörer kan samla in och/eller spåra annan information som demografisk information, domännamn, datortyp, webbläsartyper, skärmupplösning och andra statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen ("dataövervakning"). Vi använder dataövervakning för att hjälpa oss att förstå vem som använder webbplatsen och för att förbättra och marknadsföra den och våra övriga webbplatser och tjänster.
  • Om de inte kombineras med personuppgifter identifierar dataövervakning inte dig eller någon annan användare personligen, och vi kan använda dem i vilket syfte som helst.
 • Aggregerad data. Vi kan sammanställa personuppgifter på ett sådant sätt att slutprodukten inte identifierar dig eller någon annan användare av webbplatsen, till exempel genom att använda information för att beräkna hur stor andel av våra användare som har ett visst telefonnummer. Sådan aggregerad information kan också användas i vilket syfte som helst.
 • Cookies. För att förbättra internetupplevelsen på webbplatsen kan Bogard och våra tjänsteleverantörer använda "cookies" på webbplatsen. Cookies är data som en webbserver överför till en individs dator för att föra register och andra ändamål. Vi använder cookies och annan teknik för att underlätta användarnas tillgång till och användning av vår webbplats. Om du inte vill att information ska samlas in med hjälp av cookies finns det ett enkelt förfarande i de flesta webbläsare som gör det möjligt för dig att automatiskt avvisa cookies eller att välja om du vill avvisa eller acceptera överföringen av en viss cookie, eller cookies från en viss webbplats, till din dator. Om cookies inaktiveras kan det dock hända att alla funktioner på webbplatsen inte fungerar som avsett. Information om hur du inaktiverar cookies finns på din webbläsarleverantörs webbplats.
  • Webbplatsen kan ha en cookiepolicy som gäller för dess användning av cookies och andra liknande spårningstekniker. Om så är fallet gäller cookiepolicyn utöver denna integritetspolicy.
 • Verktyg
  • Vi och våra tjänsteleverantörer kan också använda olika vanliga internetverktyg som pixeltaggar, actiontaggar, webbfyrar, .gif-taggar, JavaScript eller liknande tekniker (tillsammans "verktyg") i samband med webbplatsens sidor och e-postmeddelanden i vissa format för att bland annat spåra webbplatsens användares och e-postmottagares handlingar, för att avgöra hur framgångsrika marknadsföringskampanjerna är och för att sammanställa statistik om webbplatsens användning och svarsfrekvens. Med hjälp av verktygen kan vi räkna användare som har besökt vissa sidor på webbplatsen, leverera tjänster och avgöra hur effektiva kampanjer eller reklamkampanjer är. När verktyg används i e-postmeddelanden i vissa format kan de tala om för avsändaren om och när e-postmeddelandet har öppnats.
  • Bogard använder cookies och verktyg för att förstå hur webbplatsen används och för att anpassa och förbättra internetupplevelsen för enskilda användare. När du återbesöker webbplatsen kan Bogard känna igen dig genom ett verktyg och anpassa din upplevelse. När du slutfört registreringsprocessen används till exempel en cookie och/eller ett verktyg för att undvika att du måste registrera dig igen. Vi anser att cookies och verktyg ger ett mervärde till användarupplevelsen.
  • Vi kan använda Google Analytics, som använder cookies och annan liknande teknik, för att samla in och analysera information om användningen av webbplatsen och för att rapportera om aktiviteter och trender. Tjänsten kan också samla in information om användningen av andra webbplatser, appar och online-resurser. Du kan läsa mer om Googles metoder genom att gå till https://policies.google.com/privacy/partners, och välja bort dem genom att ladda ner webbläsartillägget Google Analytics opt-out, som finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Vi svarar för närvarande inte på signaler om att webbläsaren inte ska spåra.
 • Verifiering. Vi kan använda tredjepartstjänster för att verifiera att du är en mänsklig användare. All information som samlas in som en del av en sådan verifiering omfattas av den tredjepartsleverantörens integritetspolicy.
 • IP-adresser. När du besöker och interagerar med webbplatsen kan vi och våra tredjepartsleverantörer samla in IP-adresser (Internet Protocol). Din IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator du använder av din internetleverantör (ISP). Detta nummer identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker webbplatsen, tillsammans med tiden för ditt besök och den sida du besökte. Vi använder IP-adresser för att förstå hur webbplatsen används av våra användare, för att förbättra webbplatsen och för att öka användarens upplevelse av webbplatsen. Vi kan också få fram din ungefärliga plats från din IP-adress.

Om vi är skyldiga att behandla andra uppgifter som personuppgifter enligt tillämplig lag kan vi använda och lämna ut dem för de syften som beskrivs ovan samt för de syften för vilka vi använder och lämnar ut personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vår annonsering

Vi kan använda tredjepartsreklamföretag för att visa annonser om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig när du besöker och använder webbplatsen, våra appar och andra webbplatser eller onlinetjänster, baserat på information om din tillgång till och användning av webbplatsen och andra webbplatser eller onlinetjänster på någon av dina enheter, samt på information som erhållits från tredje part.  För att göra detta kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare (bland annat genom användning av pixeltaggar).  De kan också använda dessa tekniker, tillsammans med information som de samlar in om din användning på nätet, för att känna igen dig på olika enheter som du använder, t.ex. en mobiltelefon och en bärbar dator.  

Utlämnande av insamlade personuppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter för följande ändamål:

 • Tredjepartsleverantörer. Vi kan tillhandahålla personuppgifter till tredjepartstjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, inklusive men inte begränsat till dataanalys, orderuppfyllelse, betalningshantering, marknadsföringsautomatisering och andra tjänster. Våra tjänsteleverantörer har noggrant valts ut och fått i uppdrag av oss, är bundna av avtal och behandlar personuppgifter för ändamål som är förenliga med denna integritetspolicy.
 • Kommunikation med dotterbolag. I enlighet med gällande lagar kan Bogard överföra personuppgifter mellan våra dotterbolag (en lista över dessa finns tillgänglig på www.moodys.com/Affiliates_of_Moodys) för att låta våra dotterbolag kontakta dig om produkter, program, tjänster och kampanjer som de tror kan vara av intresse för dig, och sådana dotterbolag kan i övrigt använda dina personuppgifter i enlighet med den integritetspolicy som är tillämplig på dem enligt vad som anges i hänvisningen ovan i denna punkt. Om du föredrar att inte få marknadsföringsmeddelanden från Bogard eller våra dotterbolag, se avsnittet "Dina val" nedan. Bogard Corporation är den part som ansvarar för gemensamt använda personuppgifter.
 • Strategiska partner och webbplatser med samma varumärke. Från tid till annan kan vi ingå en särskild relation med ett annat företag som inte ägs av eller är anslutet till Bogard för att tillhandahålla eller marknadsföra gemensamma produkter, tjänster, applikationer eller funktioner (tillsammans, "gemensamt erbjudna produkter"). Dessa särskilda relationer kan omfatta webbplatser med samma varumärke ("sidor med samma varumärke"). All information, inklusive personuppgifter, som du tillhandahåller i samband med en av dessa gemensamt erbjudna produkter och/eller på en av dessa sidor med gemensamt varumärke kommer att delas med våra tredjepartspartner. Du bör kontrollera dessa tredje parters webbplatser för att få information om deras integritetsrutiner. OBSERVERA ATT DENNA INTEGRITETSPOLICY INTE BEHANDLAR TREDJE PARTERS INTEGRITETS- ELLER INFORMATIONSRUTINER. Om du inte vill att personuppgifter om dig ska delas med sådana tredje parter ska du inte lämna personuppgifter i samband med gemensamt erbjudna produkter och/eller sidor med samma varumärke.
 • Tredjepartsdataleverantörer. Om du prenumererar på en Bogard-produkt eller -tjänst som innehåller uppgifter från tredje part kan vi vara tvungna att lämna dina personuppgifter till tredje part som en del av våra rapporteringsskyldigheter. Vi kommer endast att göra det om en tredjepartsleverantör av uppgifter villkorar ditt mottagande av deras uppgifter med att känna till din identitet.
 • Konferenser och evenemang. När du deltar i en konferens eller ett evenemang som anordnas av Bogard kan ditt namn och dina kontaktuppgifter delas med andra deltagare och medarrangörer av konferensen eller evenemanget.
 • Kampanjer. Vi kan komma att dela de personuppgifter som du tillhandahåller i samband med kampanjer med tredjepartssponsorer av sådana kampanjer (oavsett om vi är värd för sådana kampanjer eller inte), eller på annat sätt i enlighet med de regler som gäller för dessa kampanjer.
 • Uppdrag. Vi kan lämna ut eller överföra alla personuppgifter som vi samlar in till en anknuten enhet eller en tredje part (och deras respektive rådgivare) i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annat förfogande av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier (inklusive, utan begränsning, i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • Lagföring, nödsituationer, efterlevnad. Vi kan använda och lämna ut personuppgifter om dig till andra när vi anser att det är lämpligt: (a) i enlighet med lagar, regler eller förordningar i alla länder där Bogard är verksamt, inklusive lagar utanför det land där du bor, (b) för att följa rättsliga processer, (c) för att svara på förfrågningar från myndigheter, inklusive myndigheter utanför det land där du bor; (d) för att upprätthålla våra användarvillkor; (e) för att skydda vår verksamhet eller någon närstående enhet; (f) för att skydda Bogards, dess närstående enheters, din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom; och (g) för att vi ska kunna vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan drabbas av. Vi kan till exempel, så långt lagen tillåter, lämna ut personuppgifter om dig till brottsbekämpande myndigheter för att hjälpa dem att identifiera personer som har varit eller kan vara inblandade i olaglig verksamhet. Om vi får förfrågningar om personuppgifter från inhemska eller utländska statliga eller offentliga myndigheter kommer vi att motstå, begränsa eller bestrida sådana förfrågningar på lämpligt sätt och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Om du vill få mer information om de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med kan du kontakta oss genom att använda informationen i avsnittet "Kontaktuppgifter för Bogard" nedan.

Dina val

Vi ger dig valmöjligheter när det gäller vår användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 • Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss på en fortlöpande basis kan du sluta ta emot dessa marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].
 • Om du föredrar att vi inte delar dina personuppgifter med våra dotterbolag eller med icke anslutna tredje parter för deras marknadsföringsändamål, kan du upphöra med denna delning genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Vi kommer att uppfylla dina önskemål så snart det är praktiskt möjligt och i enlighet med gällande lag. Observera vidare att om du ber oss att inte dela dina personuppgifter med närstående eller icke närstående tredje parter kan det leda till att du inte längre får några marknadsföringsmeddelanden från Bogard. Observera också att om du väljer att inte ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kan vi fortfarande skicka dig viktiga administrativa meddelanden, och du kan inte välja att sluta ta emot sådana administrativa meddelanden, såvida du inte väljer att sluta ta emot tjänster från oss.

Du kan också ange dina val när det gäller marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden genom att kontakta oss via post eller telefon med hjälp av informationen i avsnittet "Kontaktinformation för Bogard" nedan, eller om du har en profil/ett konto på webbplatsen, genom att när som helst ändra dina inställningar på din profil/ ditt konto på webbplatsen.

Så kan du få tillgång till, ändra eller ta bort dina personuppgifter.

Om du vill begära att granska, korrigera, uppdatera, undertrycka, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av dina personuppgifter som tidigare har lämnats till oss, eller om du vill begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån denna rätt till dataportabilitet ges till dig enligt tillämplig lag), kan du göra en begäran genom att kontakta oss med hjälp av den information som anges i avsnittet "Kontaktuppgifter för Bogard" nedan. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. För ditt skydd kan vi endast genomföra förfrågningar med avseende på de personuppgifter som är kopplade till den e-postadress som du använder för att skicka din förfrågan till oss, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och i enlighet med tillämplig lag. Observera att vi kan behöva behålla viss information för att kunna föra register och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde ändringen eller raderingen.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, inklusive webbplatser för sociala medier och samarbetsverktyg från tredje part. Dessa länkade webbplatser står inte under Bogards kontroll. Vi tillhandahåller länkar endast som en bekvämlighet, och Bogard godkänner eller kontrollerar inte, och ansvarar inte för, integritetspraxis eller innehåll på dessa länkade webbplatser. Om du tillhandahåller personuppgifter via en tredje parts webbplats, eller väljer att kommunicera med oss med hjälp av tredje parts samarbetsverktyg eller andra plattformar för sociala medier, kommer din transaktion att ske på den tredje partens webbplats (inte webbplatsen) och de personuppgifter som du tillhandahåller kommer att samlas in av, och kontrolleras av den tredje partens integritetspolicy. Vi rekommenderar att du bekantar dig med sådana tredje parters integritetspolicyer och praxis. OBSERVERA ATT DENNA INTEGRITETSPOLICY INTE BEHANDLAR INTEGRITETS- ELLER INFORMATIONSRUTINER FÖR TREDJE PART, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÄRSTÅENDE ENHETER SOM INTE PUBLICERAR ELLER LÄNKAR DIREKT TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY.

Säkerhetsåtgärder

Bogard har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder, inklusive externa tredjepartsrevisioner för särskilda produkter och tjänster, för att skydda personuppgifter inom vår organisation mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Bogard har processer och förfaranden för misstänkta integritetskränkningar för att meddela tillsynsmyndigheter och berörda individer när så krävs i enlighet med tillämplig lag. Bogard kräver att tillämpliga leverantörer som behandlar personuppgifter för Bogards räkning genomför integritets- och säkerhetsbedömningar och är bundna av avtalsvillkor.

Dataintegritet

Bogard kommer endast att använda personuppgifter på ett sätt som är förenligt med de syften för vilka de samlades in, som godkänts av denna integritetspolicy eller som du godkänt. Bogard kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna är relevanta för den avsedda användningen och att de är korrekta, fullständiga och aktuella (enligt dina uppgifter). Bogard är beroende av att du uppdaterar eller korrigerar dina personuppgifter vid behov.

Lagringstid

Vi behåller personuppgifter om dig så länge som det behövs eller är tillåtet med hänsyn till det eller de syften för vilka de inhämtades och i enlighet med tillämplig lagstiftning. De kriterier som används för att fastställa våra lagringsperioder är bland annat: (i) hur länge vi har en pågående relation med dig, (ii) om det finns en rättslig förpliktelse som vi är föremål för, och (iii) om det är tillrådligt att behålla uppgifterna mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. med hänsyn till tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).

Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller Storbritannien: Vissa av länderna utanför EES erkänns av Europeiska kommissionen som länder som erbjuder en adekvat dataskyddsnivå i enlighet med EES-standarderna (en fullständig förteckning över dessa länder finns i EU-kommissionens förteckning över adekvat skyddsnivå på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). För överföringar från Storbritannien och EES till länder som inte anses vara lämpliga av Europeiska kommissionen har vi vidtagit lämpliga åtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och Storbritannien, för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet "Kontaktuppgifter till Bogard" nedan.

Om du befinner dig i andra länder kommer vi också att se till att vi har lämpliga rättsliga grunder för att utföra gränsöverskridande överföringar av dina personuppgifter. Om det krävs i vissa jurisdiktioner uppfyller vi kraven på inledande behandling av personuppgifter genom att använda databaser som finns i det land där dina personuppgifter samlas in.

Användning av denna webbplats av minderåriga

Den här webbplatsen är inte avsedd för personer under arton (18) år, och vi ber dessa personer att inte lämna personuppgifter via den här webbplatsen.

Begränsning av känsliga personuppgifter

Om vi inte specifikt begär information för att följa tillämpliga lagar mot penningtvätt och andra tillämpliga lagar ber vi dig att inte skicka oss, och du får inte avslöja, några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, passnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan trosuppfattning, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper, brottslig bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via denna webbplats eller på annat sätt till oss.

Kontaktuppgifter till Bogard

Frågor eller funderingar kring Bogards dataskyddsrutiner ska ställas till:

Legal Department
Moody’s Corporation
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, NY 10007
Telefon +1-212-553-1653 or 1-866-995-9659
E-post: [email protected]

Om du väljer att kontakta Bogard via e-post om denna integritetspolicy, ange som ämnesrubrik i ditt e-postmeddelande "Integritetsförfrågan".

I enlighet med gällande lagar kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land eller din region, eller där en påstådd överträdelse av tillämplig dataskyddslagstiftning sker.