Vårt erbjudande

Med hjälp av Bogard får våra kunder tillgång till den mest kvalitativa nordiska PEP-databasen. Den datakvalitet som vi kan leverera gör identifieringen av PEP till en betydligt enklare och mer effektiv process för våra användare. För svenska PEP innebär detta att vi har personnummer på näst intill samtliga personer i databasen, vilket ger en både enklare och mer träffsäker screening än vid namnjämförelser.

Användning

Det finns olika sätt att få tillgång till Bogards PEP-information, som naturligtvis också kan kombineras för att uppnå största kundnöjdhet.

Prenumeration på hela databasen

Bogards PEP-lista kan även tillgängliggöras i sin helhet via XML-fil för de användare som vill integrera den i interna AML-system och använda för daglig screening av hela kundregister. Filerna tillhandahålls via SFTP och den enkla filuppbyggnaden gör det enkelt att importera informationen maskinellt.

I de fall våra kunder har några specifika önskemål angående tekniskt format för exportfiler eller om de vill göra begränsningar i Bogards standardurval av PEP-information kommer vi så långt det är möjligt att anpassa oss efter dessa önskemål.

Online-sökning

Via vår online-söktjänst kan du enkelt söka information i vår databas via ett användarvänligt gränssnitt. Detta är ett idealiskt alternativ för företag som hjälper sina kunder med enstaka transaktioner att kontrollera om dessa är PEP och därmed enkelt uppfylla lagens krav. Naturligtvis kan online-sökningen även användas som extra informationskälla för de företag som använder databasen för att screena hela kundregister.

Partnerskap

Bogards PEP-information är integrerad i CM1, Sveriges största AML-system som drivs och utvecklas av Softronic. För CM1-användare behövs därmed ingen egen teknisk integration för att börja screena mot Bogards PEP-lista, utan det görs genom en enkel konfigurationsändring.

 

Via Pliance är Bogards PEP-data tillgängligt via API. Med Pliance kan kunder integrera och helt automatisera sina kundkontroller för penningtvätt.

 

Bogards PEP-information är tillgänglig via Roaring. Roaring är den nya standarden för hantering av kunddata. Med modern teknik och uppdaterad kunddata gör de företag konkurrenskraftiga och compliant med hjälp av API, webbapp eller plugin.

Viljas molnbaserade finansplattform använder sig av Bogards PEP-information för den nordiska marknaden. Detta möjliggör en automatiserad kundkännedom, både vid registrering av ny kund samt övervakning av befintlig kundstock. Allt integrerat förintegrerat i plattformen.