Vad vi vill

Vi tycker inte att AML-frågor ska behöva vara en onödig källa till oro eller osäkerhet. Med rätt verktyg och processer för att identifiera PEP kan resurser frigöras – resurser som i stället kan läggas på att effektivisera övriga delar av AML-verksamheten. Vi på Bogard har lång erfarenhet AML-frågor och utnyttjar den kunskapen för att hjälpa våra kunder att uppnå detta. Kort sagt vill vi bidra till en enklare och mer effektiv AML-verksamhet.

Vad vi gör

Bogard erbjuder PEP-information med den högsta kvaliteten och det mest korrekta urvalet på den nordiska marknaden. Med vår erfarenhet från AML-verksamhet inom banksektorn förstår vi vikten av korrekta och informativa datakällor för att åstadkomma högre träffsäkerhet i PEP screeningen och därmed minimera utredningsarbetet. Vårt fokus är hela tiden att förenkla och förbättra våra kunders KYC-processer och kärnan i detta är vår datakvalitet. Kvaliteten uppnår vi genom att dagligen övervaka tusentals officiella webbsidor, kontinuerligt kontrollera och uppdatera innehållet i vår databas samt att ta in officiell information från myndigheter.

En annan styrka är vår lokala närvaro på den nordiska marknaden. Vi är alltid uppdaterade angående förändringar i lagstiftning och branschstandarder, vilket innebär en fördel för våra kunder.

Vår bakgrund

Bogard startades våren 2015 för att möta det behov som uppstod i samband med förändringarna i den svenska penningtvättslagen den 1 augusti 2015. Vi såg ett stort behov av en PEP-databas med bättre kvalitet gällande födelsedata/personnummer och där urvalet också var anpassat till den svenska lagen.

I december 2015 lanserades den första databasen och sedan dess har det gått snabbt. I nuläget har vi över 50 kunder som dagligen använder vår information. Sedan dess har vi skapat motsvarande PEP databas för övriga nordiska länder. Vår förhoppning är att fortsätta hjälpa våra kunder med att effektivisera sin AML-hantering i många år framöver.

Våra kunder

Vi sätter ett högt värde på att ha en öppen dialog med våra kunder angående de tjänster vi levererar. Det faktum att vi under vår relativt korta historia har fått förtroendet att vara informationsleverantör till några av Nordens största finansiella institut är vi mycket stolta över och ser som ett kvitto på att vi gör rätt saker. Några av de företag som använder vår PEP-information ser ni nedan.

Utgivningsbevis

Denna webbplats och den information som här finns tillgänglig utgör en databas som tillhandahålls av Bogard AB. Utgivningsbevis för databasen har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV, vilket innebär att webbplatsen och databasen omfattas Yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare för databasen är Eric Almbladh som är utsedd av Bogard AB.