Tillförlitlig PEP-information på ett enkelt sätt

Nordisk PEP-information

Bogard hjälper de verksamhetsutövare som omfattas av EU:s penningtvättsdirektiv att identifiera personer i politisk utsatt ställning (PEP). Detta gör vi genom att erbjuda den mest genomarbetade och relevanta databasen för inhemska nordiska PEP och deras nära relationer.

Enkel hantering

EU:s fjärde penningtvättsdirektiv innebär en utökning av PEP-begreppet som nu omfattar även inhemska PEP. Det innebär att mer resurser tas i anspråk för de verksamheter som berörs av lagen och att vikten av en effektiv KYC-process ökar. Med hjälp av vår praktiska erfarenhet av AML har Bogard utvecklat tjänster som hjälper våra kunder på den nordiska marknaden att enkelt och smidigt uppfylla kraven på PEP-identifiering.

Hög kvalitet

Vårt kundlöfte är tjänster med hög kvalitet. Våra produkter är utvecklade i enlighet med lokal nordisk lagstiftning och i dialog med lokala myndigheter. Vi lägger stor vikt vid att identifiera rätt roller och individer. Därför gör vi enbart tillägg eller borttag av data i vår PEP-databas enligt en process som alltid omfattar en manuell bedömning.